קפה של כיסאות למשרד
- Aug 14, 2018 -

מתוך הרכב החומר, ניתן לחלק את: כסאות למשרד עור, כסאות למשרד עור pu, כיסאות למשרד בד, כיסאות למשרד רשת, כיסאות למשרד פלסטיק.

מתוך סוג השימוש, ניתן לחלק: יו"ר הבוס, יו"ר עבודה, יו"ר צוות, יו"ר ההנהלה, יו"ר הוועידה, כיסא פגישה, כיסא ארגונומי.

מהשימוש במצב, יש בעיקר משרדים, משרדים פתוחים, חדרי ישיבות, חדרי קריאה, חדרי ספריה, כיתות הדרכה, מעבדות, רבעי צוות, קנטינה צוות וכן הלאה.


Related Products